පින්තූරය

ඉවසීම, හැකියාව සහ වෙනස් ඇස


asammathaya

වෙනස් ඇසකින්, වෙනස් කෝණයකින් ලොව දකින මිනිසුන් ලොවට අමුතු අමුතුදේ එක්කරති. ඔබත් වෙනස් ඇසකින් ලොව දකින්නට සූදානම්ද?

එසේ නම්, තමන්ගේ හැකියාව, නිර්මාණශීලීත්වය සමගින් ඉවසීම පුරුදු කරගන්න. එවිට ඔබත් සියුම් නිර්මාණ කරන්නට වාසනාවන්තයෙකු වේවි.

Advertisements

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w