සරසවි සිසුවාට දේශපාලන මතයක් දැරිය හැකිද? නොහැකිද?


asammathaya

2 thoughts on “සරසවි සිසුවාට දේශපාලන මතයක් දැරිය හැකිද? නොහැකිද?

  1. ලිස්ට් එකේ නම් මගේ පිලිතුර නැත.
    අන් හැම දෙනාටම සේ සරසවි සිසුවාටද ඒ අයිතිය ඉහලින්ම ඇත.වැස්සකටවත් පාසලකට ගොඩවී නැතී අයට දියවන්නා ගොඩවිය හැකිනම්,සරසවි සිසුවාට එම අයිතිය ඉතා ඉහලින්ම සටහන්වී ඇත.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )