ගංගාවක් මගින් රටවල් තුනක් වෙන්කරන හැටි


This slideshow requires JavaScript.

ගංගාවක් මගින් රටවල් තුනක් වෙන්කරන  හැටි එකම තැනකින් බලන්න පුළුවන් ලොව එක් ස්ථානයක් තමයි මේ ආජන්ටිනා, බ්‍රසීල සහ පැරගුවේ රටවල් වෙන්කරන තීරුව. ල්ගාසු සහ ප්‍රානා කියන ගංගා එක්වන තැන තමයි මේ අමුතු සුන්දර පිහිටීම තියෙන්නේ.ස්වභාවධර්මයාගේ පිහිටීමක්ම රටවල් වෙන් කරන සුන්දර බිමක් කරගැනීම කොච්චර සාමකාමීද?

Advertisements

One thought on “ගංගාවක් මගින් රටවල් තුනක් වෙන්කරන හැටි

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w