චන්දය ඇති අය පමණක් කියවීම සුදුසුය


ජනතා සේවයට ඔබ ‍තෝරන්නේ ගණිකාවක්ද? නිලියක්ද? බුද්ධිමත් කාන්තාවක්ද?

රූ රැසේ අඳිනා ලෙසේ අත් ලෙල දිදී විදුලිය පබා
දුන් රසේ නිරිඳුන් වැයූ වෙණ නාදනූ පා තබ තබා
කම් පසේ දෙන මන්දිරේ දොර යතුර දෙන තුරු රඟ පපා
මම් කෙසේ පවසම් එ සේ වර මන්-තිරී-නියො දෙන සැපා

මන් නඳා වන ටෙලි සිනා සුරතල් දෙතොල් අග මව මවා
මන් මදා සිනෙ මායමින් ඩිම්පල් කොපුල් රත් පැහැ හොවා
කන් සිසාරා කොඳුරමින් නෙක පිළිණ මධු මල් පැන් පොවා
උන් එදා දුන් රඟ දුටොත් කතිරය ගසයි සක් දෙවි පවා

කූ කුකුල් ගිනි කිකිළියෝ වැද හූ හිවල් මන්තිරි ගැබේ
පෑ උදුල් කිංකිණි මෙවුල් නද කා තුළත් වඩවයි ලොබේ
රූ කමල් සුර නිළි ලියන් නැති වුනොත් කිම පල ඔය සබේ
මේ සියල් ආතල් ඉතින් එක තැන දැකුම් කිකලෙක ලැබේ

Advertisements

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w