ලොව වයස්ගතම පුද්ගලයා ල0කාවේ අත්තම්මා කෙනෙක්….. ආයු බෝ වේවා…!!


asammathaya

Advertisements

2 thoughts on “ලොව වයස්ගතම පුද්ගලයා ල0කාවේ අත්තම්මා කෙනෙක්….. ආයු බෝ වේවා…!!

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )