පින්තූරය

අමෙරිකානූ ජාතික පුවත්පතක් ශ්‍රීල0කා ජාතික කොඩියට අපහාසාත්මක කාටූන් පලකරයි.


http://www.nytimes.com/2015/01/20/opinion/helping-sri-lankas-new-democracy.html?_r=1

මේවාට විරුද්ධව යමක් කරන්න, කියන්න ලොකුතැන්වල අය බයයි වගේ.

Advertisements

2 thoughts on “අමෙරිකානූ ජාතික පුවත්පතක් ශ්‍රීල0කා ජාතික කොඩියට අපහාසාත්මක කාටූන් පලකරයි.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w