වැද්දන්ටත් ජාතික ගීයක්


ශ්‍රී ලංකා අම්මිලැත්තෝ
මෙයැත්තන්ගේ ශ්‍රී……. ලංකා නමෝ නමෝ නමෝ නමෝ අම්මිලැත්තෝ

සුන්‍දර සිරිබරිනී සුරැඳි අති සෝබමාන ලංකා
අඩුම කුඩුම කාසි නෙක මල් පලුපල පිරි ජය බිම්පොජ්ජ රම්‍යා

මෙයැත්තන් හට සැප සිරි සෙත්සාන්ති මන්දො කරනා ජීවනයේ අම්මිලැත්තෝ
පිළිගනු මැන මෙයැත්තන්ගේ භක්‍තී පූජා
නමෝ නමෝ අම්මිලැත්තෝ
මෙයැත්තන්ගේ ශ්‍රී …… ලංකා නමෝ නමෝ නමෝ නමෝ අම්මිලැත්තෝ

තොපන් වේ මෙයැත්තන්ගේ විජ්ජා
තොපන් මය මෙයැත්තන්ගේ සත්‍යා
තොපන් වේ මෙයැත්තන්ගේ හත්ති
මෙයැත්තන්ගේ හද තුළ භක්‍තී
තොපන් මෙයැත්තන්ගේ ආලෝකේ
මෙයැත්තන්ගේ අනුප්‍රාණේ
තොපන් මෙයැත්තන්ගේ ජීවන වේ
මෙයැත්තන්ගේ මුක්‍තිය තොපන් වේ

නව ජීවන පොජ්ජ දෙමිනේ නිතින මෙයැත්තන් පුබුදු කරන් අම්මිලැත්තෝ
ඥාන වීර්‍ය වඩවමින රැගෙන මංගච්චනු මැන ජය බිම්පොජ්ජ කරා

එක අම්මිලැත්තගෙ පැටව් ඇත්තන් බැවිනා
මංගච්චමු මංගච්චමු වී නොපමා
ආල වඩා සැම හේද දුරැර දා නමෝ නමෝ අම්මිලැත්තෝ
අප ශ්‍රී…….. ලංකා නමෝ නමෝ නමෝ නමෝ අම්මිලැත්තෝ

වැද්දන්ටත් ජාතික ගීයක් හිමි වීම ගැන ආඩම්බරනම් ශෙයා පොජ්ජ මංදො කරන්න.

Advertisements

2 thoughts on “වැද්දන්ටත් ජාතික ගීයක්

  1. මගේ යටතේ සියළු දෙනා ජීවත් විය යුතුයි. මං කියන විදිහට කතා කළ යුතුයි. මට නමස්කාර කරගෙන ස්වයං තීරණය බැරිනම් ස්වයං වින්දනය කරගත්තත් කමක් නෑ. ලොක්කා මමයි. වැදගත් මමයි. අනිත් උන් ඔක්කොම හාල් පාරුවෝ.

  2. වැදි ජනතාවගේ ස්වයං නිර්ණය අයිතිය සහ වැදි භාෂාවෙන් ජාතික ගීය ගැයීම පිළිබඳව දිවි නොතකා පෙනී සිටිමු. බිං තැන්නෙන් පොලිස් සහ ඉඩම් බලතල සහිත කොටසක් වැදි ජනතාවට ලබා දියව් !!

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w