ඉන්දියාවෙ උන්ට රස්සාවල් දෙන්න මෙන්න කට්ට්ය එක්කහු කරන විදිය


රනිල් කිව්වානේද ඉන්දියාවෙ උන්ට රස්සාවල් දෙන එකට සහයොගය පලකරලා ලක්ෂයක් පාරට බස්ස්සනවා කියලා. මෙන්න උන් කට්ට්ය එක්කහු කරන විදිය.

asammathaya
මේ පාපකර්මයට දායක නොවන්න

Advertisements

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )