පින්තූරය

කාන්තා අසහනයට පිලියම් සොයමුද?


asammathaya

Advertisements

2 thoughts on “කාන්තා අසහනයට පිලියම් සොයමුද?

  1. මාතෘකාවේ තිබෙන අසහය යන්න, අසහනය කරන්න. රූපයේ තිබෙන ඡේදයේ අද්‍යනය යන්න, අධ්‍යයනය කරන්න.

    කතාව ඇත්ත. තමන් කයෙන් මෙන්ම මනසින් ද නිරුවත් බව දැනුණාම අසහනය වැඩියි. තමන් කයෙන් මෙන්ම මනසින්ද ආවරණය වී ඇති බව දැනුණාම සහනය වැඩියි.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w