හරි එකම තෝරගන්න


asammathaya

රූපයට
වත්කමට
වරිගයට
උරුමට
නොව
ජිවිතයට
සහයට
සැමදාට
එකලසට
කරකාරයට
ගන්ට
පොරුවට
ආදරය
හරියට

 

රෝහණ කේ අමරකෝන්

Advertisements

One thought on “හරි එකම තෝරගන්න

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w