රනිල් ගේ ආණ්ඩුව කියනා මහින්දගේ ණය බොරුව


රනිල් ගේ ආණ්ඩුව කියනා පරිදි මහින්දගේ ණය රුපියල් බිලියන 8475ක් නම් එය ඩොලර් බිලියන (ඩොලරය 150 ලෙස සලකා, 8475/150=) 56.5ක් වෙනවා. එහෙත් එය පිළිගත හැකි දෙයක්ද? මේ සා විශාල ණයක් යුරෝපීය රටකටවත් ලබාගැනීමට ඉතා අපහසු ය.

මහින්ද කියන ආකාරයට ඔහු ලබාගත් ණය මෙසේය. රුපියල 132 ක් ලෙස සලකා.

1. මත්තල ගුවන් තොටුපළට ඩොලර් මිලියන 190යි. (රුපි. මිලියන 190*132=25080යි).. එනම් රුපි.බිලි. 25.080 යි.
2. හම්බන්තොට වරායට ඩොලර් මිලියන 426යි. (රුපි. මිලියන 426*132=56232 යි) ., එඑනම් රුපි. බිලි. 56.232 යි.
3. නොරොචොලේ බලාගාරයට ඩොලර් මිලියන 1340 යි. (රුපි.මිලියන 1340*132=176880යි)., එනම් රුපි.බිලි. 176.880 යි.
4. කොළඹ මාතර අධිවේගී මාර්ගයට ඩොලර් මිලියන 630 යි. (රුපි. මිලියන 630*132=83160 යි)., එනම් රුපි.බිලි. 83.160 යි.
5. කොළඹ කටුනායක අධිවේගීමාර්ගයට ඩොලර් මිලියන 248 යි. (රුපි.මිලියන 248*132=32736යි). එනම් රුපි.බිලි. 32.736යි.

දැන් මේ ඔක්කෝගෙම එකතුව රුපි බිලි. 374.088 යි.

රුපියල් බිලියන 374ක් රුපියල් බිලියන8475ක් ලෙස හදුන්වන්නේ කෙසේද? මෙය කොයි තරම් ජනතාව මුලා කිරීමක්ද? මිහින්ද ගත් ණයට වැඩියරුපියල් බිලියන 8101 ක මුදලක් මහින්ද විසින් ණය ගත්තේ යැයි පවසන්නේ කෙසේද?

අනෙත් අතට රුපියල් බිලියන 8475 ක් යනු ඩොලර් බිලියන 56.5කි. ඩොලර් බිලියන 56.5ක් සිංගප්පූර්වටවත් ලබාගත නොහැකි ණයකි.

මෙවැනි බොරු ඇත්තටම පරාජය කළ යුතුය.

උපුටාගැනිමකි

Advertisements

One thought on “රනිල් ගේ ආණ්ඩුව කියනා මහින්දගේ ණය බොරුව

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w