​වතුර සේනාරත්නට වඳින ගාථාව


ප්‍රේමදාසංච  විවේචනං – කණිට්ඨ0 ශිෂ්‍ය  නායක0

පදක්කමේන අහිමින්චං  – මහා වීරන්ච ලක්ඛනා 
කුමාරතුන්ගේන බැංකු  ගිනුමේන  –  සල්ලි අරගන්න  ගච්චති 

චන්දිකානං  කදුළු  පිහිං  – මහා  කරුණා  ලක්ඛනා
විජයා  කුවේණි  හනිමූනේන  – පදීප අල්ලේන  ගච්ච්ති 

ආම්ස්ට්‍රෝනං  චන්ද්‍ර  ගමනං  – චතුරං  චන්දේන ඉර්දී  බලං 

අයින්ස්ටයිනේන  ලෙච්ච්රන්ති  –  මහා බුද්ධි පකට කරන් 

ඉන්ක්‍රඩිබලේන  හල්කේන  – චතුරගෙන්  ගුටිකා  හඬන් ..
පථමං  නියන්ඩතාලන්ච  – පථමංච  ඩයිනෝසර0

පථමං බිග්  බෑන්ගේන – සේනාරතනා ඉධා ගතා 
මහා  මුක්හං පුරිසං – බතලේන හිටවන්චනා 

ඔච්ච්රන් චතුරං පුළුවන්  –  සේනාරතනා නමෝ  නම

උපුටා ගැනීමකි

සියලු නිර්මාණශිලී අදහස් by Sathsara Vimukthi 😃

 

Advertisements

One thought on “​වතුර සේනාරත්නට වඳින ගාථාව

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w