පොල්ගස් නගින්නන්ට පෙර


​පොල්ගස් නගින්නන්ට ඉහල ඉල්ලුමක් සහ ඉහල වැටුපක් ඇත. 
ඔබට පොල්ගස් නගින්නට ඕනෑනම් ඔබට තිබිය යුතු අවම සුදුසුකම පොල් ගස් නැගීමට හැකිවීම පමනි. 
ඔබට කොස්,දෙල්,පේර ගස් නැගීමට හැකිවීම පොල්ගස් නැගීමට සුදුසුකමක් නොවේ. 
ඔබට සල්ලි තිබ්බා කියා ඔබට පොල්ගස් නැගීමට හැකියාව නැත්නම් පොල්ගස් නැගීම කිසිසේත් කල නොහැක. සල්ලි ගෙවා පොල්ගස් නැගීමේ ක්‍රම සහ දැනුම ඉගෙන ගත්තද පොල්ගස් නැගීමේ හැකියාව සල්ලි ගෙවා ඔබට ලබාගත නොහැක.
ඉහල පොල්ගස් නැගීමේ හැකියාවක් නැත්නම් පොල්ගස් නැග පොල් කැඩීමට උත්සාහ කිරීමෙන් වලකින්න. මොකද බැරිවැඩ කරන්නට ගිහින් බිම වැටුනොත් අතපය කැඩෙන්නේ ඔබේය. නමුත් විදවන්න වෙන්නේ ඔබට විතරක් නොව ඔබේ සමීප හැමෝටමය.

Advertisements

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w