දෙන පඩියට වැඩක් කරන්න ඊට පස්සේ තමන්ගේ ඉල්ලීම් දිනාගන්න සටන් කරන්න


වෙන රටවල් වල තමන්ගේ රාජකාරිය හරියට කරලා ඉවර වෙලා තමයි තමන්ගේ වෘත්තීය ඉල්ලීම් වෙනුවෙන් මිනිස්සු සටන් කරන්නේ. ඒකත් තමන්ගෙන් සේවය ගන්න මිනිස්සුන්ට අපහසුතා නොවෙන විදිහට. ඒ රටවල් වල මහජනතාව උනත් ඒ සටන් වලට සහය දෙන්නේ ඒ රැකියා කරන අය මිනිස්සුන්ට ඕනි සේවය හරියට දෙන නිසා.ඒ රටවල් වල ආණ්ඩු උනත් ඒ ඉල්ලීම් වලට ඇහුම්කන් දෙන්නේ මිනිස්සු තමන්ගේ වැඩේ හරියට කරලා ඉවර වෙලා සටන් කරන නිසා.

ලංකාවේ ඉන්න උන් හරියට රස්සාව කරන්නෙත් නෑ. වැඩ කරන පැය 8න් 5ක් ම නිකන් ඉදලා කම්මැලි උනාම තමයි වෘත්තීය ඉල්ලීම් ඉල්ලන්න හදන්නේ. අඩුම ගානේ තමන් ගන්න පඩියට සාධාරණ සේවයක් කරන්නෙත් නෑ. ඉතින් හරියට සේවයක් නොකරන උන් ටික ස්ට්‍රයික් කලා කියලා ආණ්ඩුවට ගානක් නෑ. හරියට සේවයක් නොදෙන උන් ස්ට්‍රයික් කලාම මහජනතාව උනත් බනින්නේ ආණ්ඩුවට නෙවෙයි හරියට වැඩක් නොකර ස්ට්‍රයික් කරන උන්ට.

ඉස්සල්ලා දෙන පඩියට වැඩක් කරන්න. ඊට පස්සේ තමන්ගේ ඉල්ලීම් දිනාගන්න සටන් කරන්න.

Advertisements

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )