මාධ්‍ය තවමත් ……බොළදය


පුංචි පුතු ගැන රෝහිත රාජපක්ෂ ගායනා කරන ගීතයේ කිසිම අඩුවක් නැත. එහි ඇත්තේ ඔහුගේ පුංචි පුතු සහ පවුලේ පිරිස එම දරුවා සමග ගත කරන මතකයන් ගැන කියවෙන ලස්සන රූප පෙලකි.

පුංචි දියණිය ගැන සජිත ඇන්තනි සිය පවුල සමග ගායනා කරන ගීතයේද කිසිම අඩුවක් නැත. එහි ඇත්තේ ඔහුගේ පුංචි දියණිය සහ පවුලේ පිරිස එම දරුවා සමග ගත කරන මතකයන් ගැන කියවෙන ලස්සන රූප පෙලකි.

ගැටළුව ඇත්තේ ජාතික රූපවාහිනියේ මිස මේ ගීත වල ඉන්න අය ගේ නොවේ. ඔවුන් මේවා රූපවාහිනියේ පෙන්වන්න කියා ඉල්ලීම් කර නැත. නමුත් ජාතික රූපවාහිනිය එක් ගීතයක් අසීමිතව ප්‍රචාරය කිරීම තුලින් වන්නේ මිනිසුන් අතර යම් කතිකාවක් ඇති කිරීමයි. ඒ නිසා එකම ගීතය එක එක වැඩ සටහන් වල පෙන්වනවා වෙනුවට විවිධත්වයකින් යුතුව පෙන්වනවා නම් කිසිම ගැටළුවන් නැත.

එවිට අර කිසිවන් නොදන්න කිරි සප්පයින් වෙනුවන් ගීත ගයන දෙමව්පියන් වත් පවුලේ අයවත් අපහසුතාවයට පත් වන්නේ නැත.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )