කරේ තියන් යන උන්


රනිල් වික්කමසිංහ කරේ තියන් යන උනුත්

සජිත් පුතානො කරේ තියන් යන උනුත්

අප්පච්චි කරේ තියන් යන උනුත්

සර් කරේ තියන් යන උනුත්

ලප කුමාර කරේ තියන් යන උනුත්

එකම ගොන් නාම්බන් පිරිසකි

ඔය හැම එකාම උන්ගේ යහපත ගැන මිස

ජනතාවට කල සේවයක් නැත

ඒත් කරේ තියන් යන උන්

තමන්ගේ එක කුස උපන් සහෝදර පිරිසටත්

තමන්ගේ බත් පත බෙදාගෙන කෑ යාළු පිරිසටත්

වඩා උන්ගේ මහ අම්බරුවා ලොකුකරගෙන ඇත.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )