අත කපාගත් ජාතික කොඩියේ සිංහයා


අපේ රට තුල නිශ්පාදනය කලහැකි සියල්ල නිශ්පාදනය කල යුතුය. ඒ ගැන කිසිවෙක් තර්ක කලයුතු නැත.

නමුත් කරන නිශ්පාදනවල ගුණාත්මක භාවය ගැන මීට වඩා සැලකිලිමත් වියයුතුය.

විශේෂයෙන් රජයේ අමාත්‍යාංශ සහ ආයතන එකතුව නිශ්පාදන දිරිගැන්වීමේදි ඒ ආයතනවල නිලධාරීන් වැටුප් ලබන්නේ පුටු රත් කිරීමට නොව හරිදේ හරියට කාර්යක්ෂමව කිරීමටයි.

එසේ වූවානම් දේශීයව නිශ්පාදනය කරන ජාතික කොඩියේ මිට තිබියදී කඩු තලයෙන් අල්ලගත් සිංහයෙකු නොසිටිනු ඇත.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )