සිංගප්පුරුවේ ඇමති මණ්ඩලයේ උගත් කම කොහොමද බලමු


asammathayaසිංගප්පුරුවේ ඇමති මණ්ඩලයට පත්වෙන්න කොච්චර සුදුසුකම් තියෙන්න ඔනිද කියලා මේ ලිස්ට් එකෙන් පේනවානේ. ඒ රටේ ඉන්න පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරු ඇමතිකම් ගන්න සූදානම් වෙන්නේ උසස් අධ්‍යාපනය හරියට හදාරලා නිසි දැනුමක් සහිතව. නැතුව අපේ රටේ වගේ සල්ලිවලට ගත්ත උපාධියක් හරි විශ්වවිධ්‍යාලයෙකින් පිනට දීපු උපාධි අරගෙන නෙවෙයි.

යහපාලනයෙන් හරි මොනපාලනයෙන් හරි කමක් නෑ, පාර්ලිමේන්තුවේ යන්න අඩුම ගානේ උසස්පෙල සමත් කෙනෙක්වත් වෙන්න ඕනි කියන නීතියවත් අපේ රටේ ඇතිවෙන්වානම් ලොකූදෙයක්. ඒකට ඉතින් පහල ප්‍රාදේශීය සභාවේ ඉදලා පිලිවෙලකට කට්ටිය පත් කරන්න ඕනී

සිහිනය


මා සිත සක්මන් කරනා ඒ සුන්දර සිහිනය,
සැබෑවක් වේ දෝ නොවේ දෝ නොදැන,
හුස්ම ගන්නා සෑම තත්පරයක පාසාම,
කරගන්නට මගේම ඒය හැකිතරම්,
සිටින්නම් සිහින ලෝකයේ මගෙම

බයියන්ටයි ටොයියන්ටයි මෙන්න උත්තර දෙනවනම් ප්‍රශ්ණයක්..


asammathya