ගැලරිය

ලේ දන්දීමේ කදවුරක් පැවැත්වීම සදහා උපදෙස්


This slideshow requires JavaScript.

ගැලරිය

සැබෑ ආදරයට කිසිවක් බාධකයක් නොවේ


asammathaya asammathaya asammathaya asammathaya asammathaya asammathaya asammathaya

ඕස්ට්‍රේලියානු ජාතික නික් විජිසික් යනු අත්පා උපතින් අහිමිවුන විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත පුද්ගලයෙක්. අනිත් මිනිසුන් ඔහු මිනිස් කොටයක් ලෙස නින්දා කරත්දිත් ඔහුට ආදරය කරන කෙනෙක් ඔහුට හමුවේයැයි කිසිම දිනක නොසිතන්නට ඇති. නමුත් ආදරය නම් ඔහු සොයා පැමිණියා. ඒ උතුම් කාන්තාව ඔහුගේ පෙම්වතිය පමනක් නොව ඔහුගේ බිරිද මෙන්ම ඔහුගේ පුතුගේ මවද විය.

අපි ආදරය කියා කරන්නේ ලස්සන, මිලමුදල් සහ රාගය හබායැම පමණක්ම නොව සැබෑ ආදරයට කිසිවක් බාධාවක් නොවන වගට මෙය හොදම උදාහරණයක් නොවේද?

ගැලරිය

බලන් සබරගමු සරසවි සැදැ අහසේ සිරි අසිරි


This slideshow requires JavaScript.

මෙවන් සුන්දර පරිසරයක් සිව් වසරක් ගත කරන්නට තරම් පිනැත්තෙක් වීම පිලිබදව මම බොහෝ සතු‍ටු වෙමි. පරිසරයේ සුන්දරත්වය නිසාම ලංකාවේ සුන්දරම සරසවි දෙකෙන් එකක් වීම සබරගමු සරසවි මෑනියන් ලද භාග්‍යකි.